Informacije koje smo dobili o Vama i Vašem ciljanom tržištu analiziramo na internetu i upoređujemo sa postojećom ponudom.