Kako funkcioniše televizijski kran za kameru

Televizijski kran za kameru, poznat i kao kameranski kran, je sofisticirani alat koji omogućava snimateljima da kreiraju dinamične i fluidne kadrove iz različitih uglova i visina. Ovaj uređaj se sastoji od dugog kraka sa kamerom na jednom kraju i protivtegom na drugom, omogućavajući glatko podizanje i spuštanje kamere.

Osnovne komponente televizijskog krana

 1. Kran (Arm): Glavni deo krana koji nosi kameru. Može biti teleskopski kako bi omogućio promenu dužine.
 2. Baza (Base): Stabilan temelj krana koji obezbeđuje ravnotežu i sigurnost.
 3. Glava (Head): Deo na kojem je montirana kamera, često je motorizovana za daljinsko upravljanje.
 4. Kontrolni sistem (Control System): Omogućava operaterima da upravljaju pokretima krana i kamerom.

Princip rada televizijskog krana

 1. Ravnoteža: Kran funkcioniše na principu poluge. Protivtege na suprotnom kraju krana izjednačavaju težinu kamere, omogućavajući laku manipulaciju.
 2. Pokretljivost: Kran se može rotirati, naginjati i pomerati kameru gore-dole, pružajući širok spektar pokreta.
 3. Motorizovani sistemi: Mnogi moderni kranovi imaju motorizovane sisteme za precizno upravljanje, omogućavajući snimateljima da kontrolišu kran na daljinu pomoću džojstika ili računarskih interfejsa.

Načini upravljanja televizijskim kranom

 1. Ručna kontrola: Tradicionalno, operater direktno pomera kran koristeći ručne kontrole. Ova metoda zahteva dobru fizičku koordinaciju i iskustvo.
 2. Daljinsko upravljanje: Kranovi sa motorizovanim glavama omogućavaju daljinsko upravljanje putem kontrolnih panela ili džojstika, što omogućava preciznije i složenije pokrete.
 3. Programabilni pokreti: Neki napredni sistemi omogućavaju programiranje unapred definisanih pokreta, što je korisno za ponavljanje identičnih kadrova ili složenih sekvenci.

Prednosti korišćenja televizijskog krana

 1. Dinamični kadrovi: Omogućava snimanje iz visine, kao i glatke, tečne pokrete koji dodaju vizuelni interes snimcima.
 2. Fleksibilnost: Mogućnost brzog menjanja uglova i visine kamere čini kran idealnim za raznovrsne produkcije, od sportskih događaja do filmskih scena.
 3. Profesionalni izgled: Korišćenje krana doprinosi visokoprofesionalnom izgledu snimaka, što je posebno važno u televizijskoj i filmskoj industriji.