Kako funkcionišu modovi blica: Manual, TTL, Multi

  1. Ručni (Manual) mod: U ovom modu, sami podešavate jačinu blica prema potrebama scene. Na primer, ako fotografišete portrete, možete smanjiti snagu blica kako biste postigli mekšu svetlost i izbegli preosvetljavanje.
  2. TTL (Through-The-Lens) mod: Kada koristite ovaj mod, fotoaparat automatski meri količinu svetlosti koja prolazi kroz sočivo i prilagođava jačinu blica kako bi postigao pravilnu ekspoziciju. Na primer, ako fotografišete brzu scenu, TTL mod će automatski prilagoditi jačinu blica da uhvati pokret bez prekomerne svetlosti.
  3. Multi (Multiple) mod: U Multi (Multiple) modu, fotoaparat emituje seriju brzih bljeskova blica tokom jednog snimanja. Ova serija bljeskova obično traje nekoliko sekundi, a svaki bljesak je vrlo kratak. Ideja je uhvatiti seriju trenutaka ili stvoriti tragove svetlosti, posebno u situacijama gde je kamera postavljena na dugotrajno otvorenom okidaču.

    Na primer, ako fotografišete nešto poput prolaska vozila u noći, Multi mod omogućava vam da zabeležite svetlosne tragove vozila duž puta. Svaki bljesak blica beleži položaj vozila tokom tog trenutka, stvarajući kumulativni efekat traga svetlosti na fotografiji.

    Ovaj mod je kreativan i može se koristiti za postizanje različitih efekata, kao što su efekti pokreta ili stvaranje zanimljivih svetlosnih uzoraka u fotografijama. Važno je eksperimentisati s ovim modom u različitim situacijama kako biste postigli željene rezultate.