Kontakt

boris-hamer-1200BORIS HAMER PR AGENCIJA PERMISSION
Pilota Mihaila Petrovića 14,
11090 Beograd, Srbija

Matični broj: 63216399
PIB: 108103039

Tel: 011/3555-775
Mob: 069/3555-775
Email: [email protected]
(Pozivi mogu biti snimljeni u cilju unapređenja usluge.)

Tekući račun: 265-1730310000321-10 (Raiffeisen Bank)