imesajta

Definitivno prvi element sa kojim se posetilac sretne kada poseti vaš sajt jeste ime sajta. Pželjno je da u samom naslovu postoji opis stranice i onog šta se nalazi na njoj. On pomaže posetiocima kod odluke da li treba da ostanu na vaše sajtu i zbog toga mora biti jasan i nedvosmislen.