Navigation

Brzina kojom će potencijalni korisnik pronaći upravo ono što mu je potrebno na vašem sajtu, još je jedna od neverovatno bitnih stvari kada se radi planiranje i izrada dobrog sajta. Zbog toga je važno da se u organizaciju ovog dela uključi osoba koja najviše poznaje potrebe vaših korisnika.