cloud-owncloud

ownCloud je softver otvorenog koda koji se koristi kao cloud (klaud) skladište. Možete imati lični servis poput DropBox-a, OneDrive-a, GoogleDiska, ali bez ikakvih eksternih ograničenja.

U vaš stari računar ubacite veliki disk, podesite ownCloud i više nemorate brinuti o skladištenju vaših slika, video klipova i ostalih fajlova koji se nalaze na laptopu, tabletu ili telefonu.

Možete dodati naloge za više korisnika, precizno upravljati korisnicima i veličinom prostora za svakog korisnika posebno.