vintage stopwatch, extreme closeup

Brojna istraživanja i analize ponašanja posetilaca na web sajtovima došle su do jedinstvenog zaključka da posetilac u prvih 3 sekunde odlučuje da li ostaje na vašem sajtu ili ide dalje. U zavisnosti da li je posetilac slučajno ili namerno došao na vaš sajt, da li će se više zainteresovati za vas ili će otići dalje, veliku ulogu ima dizajn sajta i način prezentacije vašeg proizvoda ili usluge.