content

Sadržaj sajta je ujedno i osnovni razlog dolaska potencijalnog korisnika na vaš sajt. Mnogi greše u startu kada na prvo mesto stavljaju sebe i besede o tome ko su, šta su i kako su to postali. Korisnika zapravo zanima na koji način vi možete pomoći njemu da postane bolji, odnosno zadovoljiti njegovu primarnu potrebu proizvodom ili uslugom.