Pre nego krenemo u realizaciju projekta, potrebno je da naučimo što više o Vama i vašoj ponudi kako bi smo to preneli Vašim potencijalnim kupcima ili korisnicima.