Fotograf

Šta je kompozicija u fotografiji

Kompozicija u fotografiji odnosi se na način na koji su elementi slike organizovani unutar kadra kako bi se postigao estetski privlačan i harmoničan vizuelni doživljaj. Ova umetnost obuhvata različite tehnike i principi koje fotografi koriste kako bi usmerili pažnju posmatrača na određene elemente, stvarajući tako snažne, interesantne i emotivne slike.

Pročitaj više »