Videograf

Kako funkcioniše televizijski kran za kameru

Televizijski kran za kameru, poznat i kao kameranski kran, je sofisticirani alat koji omogućava snimateljima da kreiraju dinamične i fluidne kadrove iz različitih uglova i visina. Ovaj uređaj se sastoji od dugog kraka sa kamerom na jednom kraju i protivtegom na drugom, omogućavajući glatko podizanje i spuštanje kamere. Osnovne komponente

Pročitaj više »
Videograf

Konvertori video rezolucije

Zbog čega se koriste konvertori video rezolucije prilikom povezivanja kamera Konvertori video rezolucije su ključni alati u modernoj video produkciji, naročito kada je reč o povezivanju kamera sa različitom opremom. Njihova primena omogućava efikasan i kvalitetan prenos video signala između uređaja sa različitim tehničkim specifikacijama. Glavni razlozi za korišćenje konvertora

Pročitaj više »
Videograf

Kako rešiti treperenje svetla na video snimcima

Treperenje svetla na video snimcima može imati različite uzroke, a rešenje zavisi od specifičnih okolnosti. Evo nekoliko opštih saveta koji vam mogu pomoći da rešite problem treperenja svetla na video snimcima: Podešavanje frekvencije osvetljenja kamere: Ako snimate u prostoru gde postoji fluorescentno osvetljenje, podesite brzinu zatvarača kamere na 1/50 ili

Pročitaj više »
Fotograf

Kako funkcionišu modovi blica: Manual, TTL, Multi

Ručni (Manual) mod: U ovom modu, sami podešavate jačinu blica prema potrebama scene. Na primer, ako fotografišete portrete, možete smanjiti snagu blica kako biste postigli mekšu svetlost i izbegli preosvetljavanje. TTL (Through-The-Lens) mod: Kada koristite ovaj mod, fotoaparat automatski meri količinu svetlosti koja prolazi kroz sočivo i prilagođava jačinu blica

Pročitaj više »